Profil spoločnosti

Firma RONDOM Z a Z s. r. o. založená v roku 1991 je súkromná slovenská spoločnosť zaoberajúca sa predajom kompletného sortimentu výrobkov na výstavbu vodovodných, kanalizačných a komunikačných sietí.
K základným odbytovým komoditám patria i priemy-selné armatúry a výrobky pre mostné odvodnenie.

Odbytový program je orientovaný prevažne na výrobky od slovenských a českých výrobcov.

Dôležitým krokom ďalšieho rozvoja firmy je participácia na výrobe vybraných výrobkov, so zvýšenými úžitkovými vlastnosťami, ktoré nahrádzajú drahé dovozové výrobky.
Hlavným cieľom firmy je svojimi službami plniť požiadavky zákazníkom v potrebnom čase, v najvyššej kvalite a s dokonalým servisom služieb.