Doplnkový materiál


Ventil ( K125, K83 ) Filter Sací kôš Spojka redukovaná Spojka priama
Spätná klapka Gužový kohút
( K 248-Z )
Gužový kohút
( K 246-Z )
Šupátko s koncovkami
pre PE 32
Šupátko s vnútornými
závitmi
Ventil gužový Ventil zemný Ventil regulačný Ventil regulačný
Ponorný spínač Vodomer prírubový Skrutky, matice, tesnenie Šroubenie k vodmerom
Vodomer závitový Vodomerná súprava
Navŕtavacia súprava
Regulácia úrovne hladiny